ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Запознайте се с политиката за защита на лични данни на онлайн магазина twinstoys.bg

  

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

За да извършва дейността си, онлайн магазина twinstoys.bg обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.  

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Обработваме предоставените ни лични данни добросъвестно и в пълно съответствие с националното и европейско законодателство.

 

С настоящата политика целим да Ви информираме за начина, по който обработваме Вашите лични данни, в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика.

 

Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

Кои сме ние?

 

Електронният магазин twinstoys.bg се притежава от “ГАМА СЪЛЮШЪНС” ООД – вписано в публичния Търговски регистър и регистър за юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 200650466, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдви, район “Източен”, ул.“Богомил“ № 98.

 

Може да се свържете с нас на електронен адрес - info@twinstoys.bg и по телефон +359 894 556 664.

Какви лични данни събираме и обработваме?

 

„Гама Сълюшънс“ ООД, като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица, след изричното им доброволно, информирано и свободно дадено съгласие, с цел осъществяване на предлаганите в електронния магазин услуги.

 

При извършване на покупка от сайта ни, личните Ви данни ще се обработват на основание изпълнение на договор, по който сте страна. Поради това, при оттегляне на съгласието Ви по време на изпълнението на договора, обработването им ще бъде извършвано на посоченото договорно основание за периода на изпълнение на договора, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

 

Събираме информация от Вас, когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка, включвате се в конкурс/игра и/или се отписвате. Тази информация включва вашето име, електронен адрес, телефонен номер, адрес за доставка, сума на покупката и честота на извършваните покупки. Тази информация ни е нужна, за да можем да обработим Вашата поръчка по най-бързия и сигурен начин и да изпратим поръчаните от Вас продукти на посоченият от Вас адрес или да се свържем с Вас в случай на възникнали въпроси, засягащи Вашата поръчка. Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, данните, които можем да получим от Вас са: потребителско име, имейл и IP адрес.

 

Когато събираме данни, обозначаваме с Звезда (*) задължителните полета за попълване. Информацията, която изискваме, ни е необходима, за да Ви дадем възможност да извършите регистриране в нашия сайт, за да Ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, за да Ви изпращаме търговски съобщения, ако сте посочили доброволно, че желаете да получавате, или за да спазим някои законови изисквания (напр. фактуриране). Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано с по-тъмна рамка, това може да доведе до невъзможност да Ви предоставим нашите услуги.

 

Използваме "бисквитки" (cookies), съгласно нашите условия за ползване на бисквитки, описани в част VII. Бисквитки от Общите условия за ползване на интернет магазина twinstpys.bg.

За какво използваме личните Ви данни?

 

Вашите данни се обработват със следните цели:

 

Поверителност на личните данни

 

"Гама Сълюшънс"ООД в лицето на онлайн магазина twinstoys.bg e единствен администратор на информацията и личните данни събирани през сайта www.twinstoys.bg. Вашите данни няма да бъдат продавани, обменяни, прехвърляни или предавани на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без Вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например при изпращане на поръчката Ви по куриер. За извършване на доставка, когато такава е заявена от потребителя, twinstoys.bg има право да предоставя горепосочените лични данни или част от тях на компании, предлагащи куриерски и / или пощенски услуги. В тази връзка, потрeбителят може да получава SMS или обаждания от тези лица. Възможно е достъп до личните Ви данни да имат трети лица, които са натоварени с техническото поддържане на компютри, сървъри и други технически средства. Всички тези лица договорно са обвързани с всички права и задължения, съобразно националното и европейското законодателство.

 

Ние не продаваме, търгуваме и не предоставяме Вашата лична информация към трети страни – получатели по смисъла на Регламента. Това не включва договорени трети страни - получатели, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че с тези страни са договорени условията за обработване на лични данни, в това число да пазят тази информация в пълна конфиденциалност и всички останали  изисквания на Регламента. Вашите данни са поверителни и за нашите партньори, съгласно договорени с тях условия.

 

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на държавни органи в / или извън Вашата страна на местоживеене – twinstoys.bg да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако се установи, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други нормативно признати причини от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

 

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим свой законен интерес. Не предоставяме лични данни на трети страни, които не са членки на Европейския съюз или международни организации извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. 


Какво правим за да защитим личната Ви информация?

 

Twinstoys.bg взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. 

 

Онлайн магазина twinstoys.bg използва кодиране чрез защитени способи на уеб страницата ни, на която се събира лична информация. За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка. 

 

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

 

Достъпът до Вашия профил е възможен само след задаване на Вашата лична парола. Паролата се пази криптирана в базата данни, тоест ние нямаме достъп до нея. Паролата Ви е известна само на Вас, но ако я забравите, винаги можете да изпълните процедурата по възстановяване, за да я подновите. Помнете, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в профила си трябва винаги да излезете от него чрез Изход от главното меню, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. 

 

Всички служители на онлайн магазина twinstoys.bg са задължени и обучени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си. Контролът по опазването на личните данни са провежда регулярно, съгласно вътрешните инструкции на Дружеството.

 

За случаите, в които twinstoys.bg споделя информация за Вас с трети лица, куриери и не само, Дружеството има договори, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според договорения стандарт за това и съгласно приложимото законодателство. 

Социални мрежи

 

Нашите страници в социалните мрежи дават на потребителите възможност да споделят свое съдържание. Моля, помнете, че всяко съдържание и информация, предоставена от Вас на нашите страници или групи в социалните мрежи, е публично видимо и трябва да сте внимателни, когато предоставяте лични данни. Не носим отговорност за никакви действия, предприети от други лица, ако публикувате лични данни на нашите страници и групи в социалните мрежи и препоръчваме да не споделяте подобна информация.

Деца

 

Не събираме и не обработваме лична информация на лица на възраст под 16 години. Ако се установи, че в сайта са налични данни за дете на възраст под 16 години, ще предприемем необходимите стъпки, за да бъдат незабавно заличени. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца, под тяхното настойничество, са предоставили информация или лични данни на twinstoys.bg, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием подадената информация незабавно.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

 

Съхраняваме личните Ви данни за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да ги обработваме за по-дълъг период от време. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

Изключение правят случаите, когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение на личните данни върху физически носител, например документи за данъчен контрол - до 10 г. по Закона за счетоводството. 

·        Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да упражняваме своите права по съдебен или извънсъдебен ред, включително по административни производства (например, за подаване на искове или защита по искове в съда или пред държавен орган) или за данъчни и счетоводни цели.

Какви са Вашите права?

    

Онлайн магазина twinstoys.bg уважава правото на всеки за лична неприкосновеност.  

 

Ако сте предоставили Ваши лични данни на twinstoys.bg, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 

Вие имате възможност да изтриете своя Потребителски профил в сайта от меню Профил/Профил и настройки/Действия/Изтрий този профил. С натискането на бутон "Потвърди изриването" подавате заявка за изтриване на профила към нас. След преглед, ние оторизираме изтриването и профилът бива изтрит завинаги от сайта. Личните данни, въведени от Вас, биват изтрити до степен, до която оставащите данни, са анонимни или псевдонимизирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство.Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани със самоличността Ви.

Как да се свържете с нас?

 Ако искате да упражните правата си,  да изявите отказ от получаване на маркетингови комуникации или имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас чрез изпращане на електронно съобщение на info@twinstoys.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Пловдив, ЖК Тракия, бул.Освобождение № 32, ет., офис 34 - на вниманието на Гама Сълюшънс ООД. Ще отговорим на искането Ви в рамките на едномесечен срок от датата на получаването му, без излишно забавяне. В случай на необходимост, срокът може да бъде продължен с още два месеца, за което ще бъдете изрично уведомени.

 

Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Ваше конкретно искане и е възможно да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно и/или застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

 

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, е безплатно. 

Валидност и актуализиране на политиката

 

Twinstoys.bg си запазва правото да актуализира периодично и променя своята Политика за защита на личните данни. При промяна на настоящата политика, актуалната й версия ще бъде публикувана в www.twinstoys.bg.

Съгласие

 

Използвайки нашия сайт www.twinstoys.bg Вие се съгласявате с Политиката ни за защита на личните данни.